Buhalterinė apskaita

Buhalterinės apskaitos paslaugos teikiamos pagal pasirašytą apskaitos teikimo sutartį. Pagrindines buhalterinės apskaitos paslaugas sudaro:

• Pirkimų ir pardavimų sąskaitų faktūrų registravimas;

• Avanso apskaitų registravimas;

• Kasos dokumentų registravimas;

• Banko dokumentų registravimas;

• Ilgalaikio turto apskaita;

• Atsargų apskaita;

• Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;

• Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;

• Deklaracijų, ataskaitų ruošimas ir pateikimas VMI, VSDFV, RC

• Ataskaitų Statistikos departamentui teikimas;

• Finansinės ataskaitos ir mokesčių ataskaitų ruošimas;

• Konsultacijos buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;

• Atstovaujame klientą VMI, Sodroje, Darbo inspekcijoje ir kt.valstybinėse įstaitose.

• Apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas.

 

UAB “Statveda” darbuotojai yra visiškai atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą ir priežiūrą.